Jelentkezzen partner hoteleknél!

A Job Hotel Free csomag keretében a szerződött partnerek folyamatosan jelzik a Szolgáltatónak új munkaerő igényüket. A leendő munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan.

A munkáltató igényeit szem előtt tartva Csapatunk beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal a jelentkezőkkel, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.

A Job Hotel Free csomag a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a munkaközvetítési szolgáltatást. A szolgáltatás igényléséhez a Job Hotel Free csomag regisztrációját kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@jobhotel.hu e-mail címre kell elküldeni.Job HOTEL free csomag

Az Ön neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Végösszeg: 0 HUF

regisztrálok a Job Hotel free csomagra
x
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák a Illés László Istvánné ev. ( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34 ), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.jobhotel.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre. A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban "Jelentkező", "Megrendelő", vagy "Ügyfél") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató weboldal megnevezése: www.jobhotel.hu
A szolgáltató neve: Illés László Istvánné ev.
A szolgáltató székhelye: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., Nyilvántartási szám: 50625897
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016, Adószám: 75058153-1-34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jobhotel.hu
Telefonszáma: +36 30 820 2988
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési szabályok:
A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88463/2015.
Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.
A szerződés nyelve: magyar


1. Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2018.03.01-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy az Illés László Istvánné ev. birtokolja a fent említett információkat. A www.jobhotel.hu oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalunkon igénybevett szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk megrendelés esetén a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK,
2.1 A jelen szerződés alapján a Megrendelő a Szolgáltató által működtetett www.jobhotel.hu weboldalon található Job Hotel Free megnevezésű csomagot megrendeli. A szolgáltató kötelessége, hogy a megrendelt csomagot szolgáltassa. Megrendelők csak és kizárólag azon nagykorú személyek lehetnek, akik legalább alapszinten beszélnek angolul vagy németül és amelyről a Szolgáltató által kijelölt munkatársa meggyőződött. Visszautasítás esetén ajánljuk a "Német nyelv-csomag" megtekintését. Job Hotel Free csomag esetén fizetési kötelezettség nem áll fenn! A megrendelő hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés kapcsán megadott személyes adatait jelen megrendelés céljából a szolgáltató megismerje, kezelje és a szolgáltatás során ausztriai, németországi, svájci hotelekkel, munkáltatókkal megismertesse. A szolgáltató a megrendelt Job Hotel Free csomag szolgáltatása során a szolgáltatóval szerződött partner cégek folyamatosan jelzik új munkaerő igényüket. A munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan. A munkáltató igényeit szem előtt tartva a szolgáltató beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal a jelentkezőkkel, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.
2.2 A szolgáltatás igényléséhez Job Hotel Free csomag regisztrációját ki kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@jobhotel.hu e-mail címre kell elküldeni, a Szolgáltató az Ügyfélnek küld egy visszaigazoló e-mailt. Ezt követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel egy virtuális találkozó céljából a https://www.skype.com/en/ videócsevegőn vagy telefonos beszélgetésen keresztül.
2.3. A virtuális találkozó tárgyát az Ügyfél által az önéletrajzában megadott információk ellenőrzése, az Ügyfél nyelvtudásának felmérése, valamint az Ügyfél részletes tájékoztatása a Szolgáltatóval történő együttműködés módjáról, a létrejövő szerződéses viszonyok rendszerének ismertetése, esetenként egy konkrét Hotelben végzett tevékenységre szóló ajánlat képezik, amennyiben ilyen az Ügyféllel történő személyes találkozás idején ismert.
2.4. A megrendeléssel ingyenes Szerződés jön létre a Szolgáltatóval, melynek alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Hotelekkel és egyéb szálláshelyekkel történő kapcsolatfelvételre irányuló tevékenységet fejtsen ki, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson ezen tevékenységgel kapcsolatban.
A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a Job Hotel Free csomag munkaközvetítési szolgáltatását.

III. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG
3.1. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében felelősséget vállal, hogy a Megrendelő pályázati anyagát sikeresen eljuttassa ausztriai, németországi, svájci hoteleknek, vendéglátóegységeknek (munkáltatóknak).
3.2.A Szolgáltató a szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:
- az Ügyfél által megadott adatok a valóságtartalmáért, a hibás és téves adatokért;
- a szolgáltatás során az Ügyfélnek érkező levelek tartalmáért;
a szolgáltatás során Ügyfélnek érkező levelek megválaszolásának elmaradásáért, annak következményéért, az Ügyfél sikeres munkába állásáért.
- Semmilyen felelősséget nem vállal az Üzemeltető a szolgáltatást követően az Ügyfél és a vele kapcsolatba lépő harmadik fél között felmerülő vitás helyzetekért, vagyoni és nem vagyoni jellegű károkért. Nem vállal felelősséget a köztük létrejövő szerződés tartamáért, a munkáltató és munkavállaló közti viszonyrendszerért, szerződésükért. A munkáltatók közvetlenül az Ügyféllel kötnek szerződést annak tartamára, mikéntjére az Üzemeltetőnek semmilyen ráhatása, így felelőssége sincs.
3.3. A Szolgáltató a propagáció/ajánlás megtételéért felel, az Ügyfél és a Vele kapcsolatba lépő harmadik fél (hotelek, vendéglátóegységek) kapcsolati viszonyának alakulása az Ügyfél felelőssége.
3.4. A Megrendelő saját maga végzi el a beérkező levelekre a válaszadást, telefonos kapcsolatfelvételt és a megrendelő felelős azok sikeres kimenetelért. A szolgáltató az esetleges sikertelenségekért nem felel, nem vonható felelősségre a Szolgáltató a Megrendelő és a Munkáltató közti mindennemű nézeteltéréssel, jogvitájukkal kapcsolatosan, illetve bármelyik felet ért ( Munkáltató-Megrendelő ) eseményekből eredő károkért, sérelemdíjért.
3.5. Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a leendő munkahely nemtetszése, annak nem megfelelő volta miatt beperelje a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérjen vagy követeljen.
3.6. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy lemond azon jogáról, hogy a Szolgáltatót beperelje vagy bármilyen más módon követeléssel lépjen fel, ha a szolgáltatás során leendő munkahelyen vagy az oda-vissza tartó úton, sérülés vagy bármilyen vagyoni-nem vagyoni kár, személyiségi jogsértés érné. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót felelősség ezért sem terheli.

IV. SZOLGÁLTATÁS megszűnése, záró rendelkezések
4.1. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. Ügyfél elhelyezkedésével)
felek közös megegyezésével;
felmondással;
Bármelyik fél jogosult indokolás nélkül bármikor a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A jelentkezési anyag beajánlása automatikusan megszűnik a megrendelő munkába állását követő 3. naptári napon. A megrendelő kötelessége jelezni a szolgáltatónak annak megtörténtét. Bejelentés hiánya esetén a Szolgáltató kárigényt érvényesíthet. A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 2001. évi CVIII. törvény ( az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ) rendelkezései a Megrendelőre vonatkoznak. A jobhotel.hu weboldalra történő regisztráció törlését a Szolgáltatónál írásban, az info@jobhotel.hu e-mail címen lehet kérni, amely kérést a Szolgáltató 3 munkanapon belül teljesít. A regisztráció törlésének kérelme Megrendelői felmondásnak minősül.
4.2. A Megrendelő a szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés minden pontját megértette, megismerte, és magára nézve kötelező erővel elfogadja.
4.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.
4.4.Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
4.5.A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő vagy Jelentkező javára eltérjen.
4.7. Felek megállapodnak, hogy hatályos közlésnek ismerik el az emailes/elektronikus közlést, amennyiben az Szolgáltató részére az info@jobhotel.hu email címre, míg a Megrendelő részére a számára a regisztráció során létrehozott email címre történik.

Balatonszárszó, 2018.02.28.Adatvédelmi nyilatkozat
1. BEVEZETÉS
Az Illés László Istvánné ev. ( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34 ),( továbbiakban "Szolgáltató", vagy "Adatkezelő"), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.jobhotel.hu weboldalon. Illés László Istvánné ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére. Az Illés László Istvánné ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény - Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:
A szolgáltató weboldalának megnevezése: www.jobhotel.hu
A szolgáltató neve: Illés László Istvánné ev.
A szolgáltató székhelye: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.,
Nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jobhotel.hu
Telefonszáma: +36 30 820 2988
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88463/2015.

2. DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME
Illés László Istvánné ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Beajánlás
Az adatkezelés célja: ügyfél önéletrajzát és pályázati anyagának küldése az érdeklődő munkáltatók részére, tájékoztatás az érintett ügyfél képzettségéről, nyelvtudásáról, szakmai tapasztalatairól. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, nyelvtudás szintje, preferált nyelvterület, ország, közös pályázat esetén a másik személy azonos adatai. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

5. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.
A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

6.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni. A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra az Adatkezelő egyedi vagy általános jelleggel válaszolhasson. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott vagy az űrlap által bekért adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje. A felhasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje.
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Illés László Istvánné ev. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: http://www.naih.hu

made by Marketing Soul Kft.
A JobHotel csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a JobHotel Csapata