Jelentkezzen partner hoteleknél!

A Job Hotel Free csomag keretében a szerződött partnerek folyamatosan jelzik a Szolgáltatónak új munkaerő igényüket. A leendő munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan.

A munkáltató igényeit szem előtt tartva Csapatunk beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal a jelentkezőkkel, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.

A Job Hotel Free csomag a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a munkaközvetítési szolgáltatást. A szolgáltatás igényléséhez a Job Hotel Free csomag regisztrációját kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@jobhotel.hu e-mail címre kell elküldeni.Job HOTEL free csomag

Az Ön neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Végösszeg: 0 HUF

Kérjük, figyelmesen olvasd el az Általános szerződési feltételeket majd a végén fogadd el őket!
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák a Illés László Istvánné ev. ( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34 ), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.jobhotel.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban "Jelentkező", "Megrendelő", vagy "Ügyfél") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.jobhotel.hu
A szolgáltató neve: Illés László Istvánné ev.
A szolgáltató székhelye: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., Nyilvántartási szám: 50625897
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016,
Adószám: 75058153-1-34

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jobhotel.hu
Telefonszáma: +36 30 820 2988
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési szabályok:
A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88463/2015.

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.

A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2018.03.01-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy az Illés László Istvánné ev. birtokolja a fent említett információkat. A www.jobhotel.hu oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalunkon igénybevett szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk megrendelés esetén a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK,

2.1 A jelen szerződés alapján a Megrendelő a Szolgáltató által működtetett www.jobhotel.hu weboldalon található Job Hotel Free megnevezésű csomagot megrendeli. A szolgáltató kötelessége, hogy a megrendelt csomagot szolgáltassa.

Megrendelők csak és kizárólag azon nagykorú személyek lehetnek, akik legalább alapszinten beszélnek angolul vagy németül és amelyről a Szolgáltató által kijelölt munkatársa meggyőződött. Visszautasítás esetén ajánljuk a "Német nyelv-csomag" megtekintését.

Job Hotel Free csomag esetén fizetési kötelezettség nem áll fenn!

A megrendelő hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés kapcsán megadott személyes adatait jelen megrendelés céljából a szolgáltató megismerje, kezelje és a szolgáltatás során ausztriai, németországi, svájci hotelekkel, munkáltatókkal megismertesse.

A szolgáltató a megrendelt Job Hotel Free csomag szolgáltatása során a szolgáltatóval szerződött partner cégek folyamatosan jelzik új munkaerő igényüket. A munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan. A munkáltató igényeit szem előtt tartva a szolgáltató beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal a jelentkezőkkel, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.

2.2 A szolgáltatás igényléséhez Job Hotel Free csomag regisztrációját ki kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@jobhotel.hu e-mail címre kell elküldeni, a Szolgáltató az Ügyfélnek küld egy visszaigazoló e-mailt. Ezt követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel egy virtuális találkozó céljából a https://www.skype.com/en/ videócsevegőn vagy telefonos beszélgetésen keresztül.

2.3. A virtuális találkozó tárgyát az Ügyfél által az önéletrajzában megadott információk ellenőrzése, az Ügyfél nyelvtudásának felmérése, valamint az Ügyfél részletes tájékoztatása a Szolgáltatóval történő együttműködés módjáról, a létrejövő szerződéses viszonyok rendszerének ismertetése, esetenként egy konkrét Hotelben végzett tevékenységre szóló ajánlat képezik, amennyiben ilyen az Ügyféllel történő személyes találkozás idején ismert. 2.4. A megrendeléssel ingyenes Szerződés jön létre a Szolgáltatóval, melynek alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Hotelekkel és egyéb szálláshelyekkel történő kapcsolatfelvételre irányuló tevékenységet fejtsen ki, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson ezen tevékenységgel kapcsolatban.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a Job Hotel Free csomag munkaközvetítési szolgáltatását.

III. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG
3.1. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében felelősséget vállal, hogy a Megrendelő pályázati anyagát sikeresen eljuttassa ausztriai, németországi, svájci hoteleknek, vendéglátóegységeknek (munkáltatóknak).

3.2.A Szolgáltató a szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:
- az Ügyfél által megadott adatok a valóságtartalmáért, a hibás és téves adatokért;
- a szolgáltatás során az Ügyfélnek érkező levelek tartalmáért;
a szolgáltatás során Ügyfélnek érkező levelek megválaszolásának elmaradásáért, annak következményéért, az Ügyfél sikeres munkába állásáért.

- Semmilyen felelősséget nem vállal az Üzemeltető a szolgáltatást követően az Ügyfél és a vele kapcsolatba lépő harmadik fél között felmerülő vitás helyzetekért, vagyoni és nem vagyoni jellegű károkért. Nem vállal felelősséget a köztük létrejövő szerződés tartamáért, a munkáltató és munkavállaló közti viszonyrendszerért, szerződésükért. A munkáltatók közvetlenül az Ügyféllel kötnek szerződést annak tartamára, mikéntjére az Üzemeltetőnek semmilyen ráhatása, így felelőssége sincs.

3.3. A Szolgáltató a propagáció/ajánlás megtételéért felel, az Ügyfél és a Vele kapcsolatba lépő harmadik fél (hotelek, vendéglátóegységek) kapcsolati viszonyának alakulása az Ügyfél felelőssége.

3.4. A Megrendelő saját maga végzi el a beérkező levelekre a válaszadást, telefonos kapcsolatfelvételt és a megrendelő felelős azok sikeres kimenetelért. A szolgáltató az esetleges sikertelenségekért nem felel, nem vonható felelősségre a Szolgáltató a Megrendelő és a Munkáltató közti mindennemű nézeteltéréssel, jogvitájukkal kapcsolatosan, illetve bármelyik felet ért ( Munkáltató-Megrendelő ) eseményekből eredő károkért, sérelemdíjért.

3.5. Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a leendő munkahely nemtetszése, annak nem megfelelő volta miatt beperelje a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérjen vagy követeljen.

3.6. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy lemond azon jogáról, hogy a Szolgáltatót beperelje vagy bármilyen más módon követeléssel lépjen fel, ha a szolgáltatás során leendő munkahelyen vagy az oda-vissza tartó úton, sérülés vagy bármilyen vagyoni-nem vagyoni kár, személyiségi jogsértés érné. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót felelősség ezért sem terheli.

IV. SZOLGÁLTATÁS megszűnése, záró rendelkezések
4.1. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. Ügyfél elhelyezkedésével)
felek közös megegyezésével;
felmondással;

Bármelyik fél jogosult indokolás nélkül bármikor a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A jelentkezési anyag beajánlása automatikusan megszűnik a megrendelő munkába állását követő 3. naptári napon. A megrendelő kötelessége jelezni a szolgáltatónak annak megtörténtét. Bejelentés hiánya esetén a Szolgáltató kárigényt érvényesíthet.

A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 2001. évi CVIII. törvény ( az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ) rendelkezései a Megrendelőre vonatkoznak.

A jobhotel.hu weboldalra történő regisztráció törlését a Szolgáltatónál írásban, az info@jobhotel.hu e-mail címen lehet kérni, amely kérést a Szolgáltató 3 munkanapon belül teljesít. A regisztráció törlésének kérelme Megrendelői felmondásnak minősül.

4.2. A Megrendelő a szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés minden pontját megértette, megismerte, és magára nézve kötelező erővel elfogadja.

4.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

4.4.Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

4.5.A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő vagy Jelentkező javára eltérjen.

4.7. Felek megállapodnak, hogy hatályos közlésnek ismerik el az emailes/elektronikus közlést, amennyiben az Szolgáltató részére az info@jobhotel.hu email címre, míg a Megrendelő részére a számára a regisztráció során létrehozott email címre történik.

Balatonszárszó, 2018.02.28.Kérjük, figyelmesen olvasd el az Adatkezelési tájékoztatót majd a végén fogadd el!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Illés László Istvánné ev. - továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Általános rendelkezések
I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.
CÉGNÉV:
Illés László Istvánné ev.
( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.,
nyilvántartási szám: 50625897,
adószám: 75058153-1-34 ),
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016
info@jobhotel.hu ) - továbbiakban Vállalkozás

Nevezett Társaság kizárólag a munkaerő-közvetítés során adatkezelő,

míg kapcsolt megrendelés esetén ( nyelvi felkészítés, oktatási segédanyag megküldése ) esetén közös adatkezelés történik a

Illés Gergő egyéni vállalkozással
(Adószám: 66193593-1-22
Székhely: 7633 Pécs, Magyar Lajos u 7/B 4/16
E-mail cím: nemet@jobhotel.hu
Telefon: +36 30 421 1022) - továbbiakban EV

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek valamint a tevékenységi körbe tartozó munkaerő közvetítés során leendő Munkáltatók ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Vállalkozás ( közös adatkezelés esetén az EV-vel közösen ) az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében nyilvántartásokat vezet.
II. AZ ADATFELDOLGOZÁS
(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése valamint hírlevél küldés és a pályázati anyag kiküldése valamint könyvelés céljából. Felsorolásuk rögzítve az adatfeldolgozói nyilvántartásban.

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(4) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(5) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése
(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

(1) Közérdek a társadalom egészének közös érdeke, amely alapján jogszerű az adatkezelés.

(2) Jogszerű az adatkezelés, amennyiben az adatkezelő vagy egy harmadik fél bizonyítható jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

(3) Jogos érdeken alapul az adatkezelés, amennyiben az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazottja vagy ha az adatok kezelése csalás vagy egyéb bűncselekmény megelőzése céljából feltétlenül szükséges.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
1. Az érintett személy jogairól a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:

Az érintettnek joga van:
a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

e) az adathordozhatósághoz,

f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391- 1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás
Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő körülményekről, tényekről információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:
a. az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-
f. valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a. az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(5) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(6) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden lényeges/releváns kiegészítő információról.

(7) Az (1)-(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia - az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve - az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy téves személyes adatokat. Az adatkezelés céljára tekintettel, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. c
ikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog 1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)-e) és a g) pontban említett esetekben - akár alkalmanként - a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább: a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

V. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15-21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

Részletes rendelkezések

VII. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

VII.)1.)Hírlevél küldése
1. Az Érintett a www.jobhotel.hu, weboldalon, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt, során vagy után, vagy egyéb más módon, a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás és kiküldése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Vállalkozás híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre és célja: név-azonosítás, e-mail cím-hírlevél kiküldése
5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Vállalkozás legújabb akcióiról, álláslehetőségekről, híreiről, értesítés szolgáltatásokról.
6. A Vállalkozás kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 8. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
7. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@jobhotel.hu email címre küldött lemondási kérelem útján.
8.A Vállalkozás a hírlevél listát kétévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez két év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon a Vállalkozás törli az adatállományból.
9.A Vállalkozás a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezethet.
10.Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
11.Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
12.Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
13.Adatfeldolgozás: Vállalkozás a hírlevelek kiküldéséhez hírlevél küldő szolgáltató segítségét veszi igénybe, lásd adatfeldolgozói nyilvántartásban.
14.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
15.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

VII.)2.) Munkaerő közvetítés, pályáztatás során történő adatkezelés folyamata

VII.)2.)A.) Regisztráció

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a www.jobhotel.hu weboldalára regisztráljanak, lehetővé téve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Vállalkozás weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
4. A kezelt adatok köre és célja: név*-azonosítás, telefonszám*- kapcsolattartás, mobilszám*-kapcsolattartás, e-mail, cím*- kapcsolattartás, nyelvtudás szintje, kívánt pozíció, érdekelt célzott ország, vezetői engedély léte - munkaviszony létesítése céljából.
5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett az adott weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadja és azokat (kattintással) eljuttatja a Vállalkozás részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. A Vállalkozás számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikus válaszüzenetben jelzi a sikeres regisztráció megtörténtét. Amennyiben az aktiváció 48 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
d. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
7. Adatkezelés időtartama: regisztrációt követő két évig kivéve az érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatikusan történik az adatok bevitele.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10.Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, de feldolgozónak igen (tárhelyszolgáltató).
Közös adatkezelés valósul meg a Bt-vel kiegészítő szolgáltatás rendelése esetén.
11.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
12.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
13.A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

VII.2)B.) Közös email cím létrehozása

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a www.jobhotel.hu weboldalára regisztrálásukat követően közös email címet hozzanak létre, amely során a Vállalkozás az email címet létrehozza felhasználónevét és jelszavát az Érintett számára elektronikus úton megküldi, azzal a céllal, hogy az oda feltöltött anyagokkal a pályáztatást megvalósítsa és ezáltal a feleknek közös rátekintést biztosít a pályáztatás folyamatára. Nevezett email cím más célt nem szolgálhat.
2. A közös email cím létrehozása, önéletrajz feltöltése, pályáztatás önkéntes hozzájáruláson, illetve felek közti szerződés teljesítésén alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Vállalkozás weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrált.
4. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás, felhasználónév és jelszó- email cím létrehozása
5. Az adatkezelés célja: közös email cím létrehozása, amelyről a pályáztatás megvalósulhat, munkaszerződés megkötése céljából, valamint ezen folyamat közös figyelemmel kisérése és kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett regisztrációját követően sor kerül az általa megadott adatok alapján a közös email cím létrehozására, amelynek felhasználónevét és jelszavát Vállalkozás az Érintett saját email címére megküldi.
7. Adatkezelés időtartama: regisztrációt követő két évig kivéve az érintett kérésére törlésig.
8. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, de kizárólag a Vállalkozás közreműködése útján.
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik az adatok bevitele.
10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
11.Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, de feldolgozónak igen: email küldő szolgáltatónak.
12.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
13.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
14.A közös email cím tekintetében a Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a szükséges adatokkal a közös email cím létrehozásához nem járul hozzá a Vállalkozás számára azokat nem szolgáltatja, úgy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

VII.)2.)C.) Önéletrajz feltöltése, pályáztatás

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a www.jobhotel.hu weboldalára regisztrálásukat, illetve a közös email cím létrehozását követően a közös email címen lévő elektronikus fiókba feltöltött pályázati anyaggal, önéletrajzzal a pályáztatást megvalósítsa.

2. Az önéletrajz, kísérőlevél, referencia levél - együtt:pályázati anyag - feltöltése és ezek segítségével a pályáztatás önkéntes hozzájáruláson, illetve felek közti szerződés teljesítésén alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Vállalkozás weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrált és a pályázati anyag összeállításához a kért dokumentációt (önéletrajz, referencia levél ) megküldte.

4. A kezelt adatok köre és célja: név*-azonosítás, mobilszám* kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás, továbbá a sikeres pályáztatás érdekében nyelvtudás szintje, munkaképesség, befejezett iskolák, tanulmányok, képzettség, célzott nyelvterület, ország, munkakör, munkatapasztalat, önéletrajz ( születési hely, idő, anyja neve, lakcíme ), fénykép, vezetői engedély léte.

5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak, pályázati anyagának megküldése-pályáztatás a leendő Munkáltatóknak álláskeresés, munkaszerződés megkötése céljából.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Az Érintett sikeres regisztrációját követően a Vállalkozás számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikus válaszüzenetben jelzi a sikeres regisztráció megtörténtét. A Vállalkozás az érintett által megadott email címen vagy telefonon jelzi az önéletrajz, referencialevél, végzettséget igazoló iratok megküldésének igényét, amelyet az Érintett a Vállalkozás email címére megküld.
b. az Érintett által megadott adatok alapján Vállalkozás létrehozza a közös email címet, amelynek felhasználónevét és jelszavát az Érintett saját email címére megküldi, azzal a jelzéssel, hogy a közös email fiókban a pályázati anyag megtekinthető.
c. A Vállalkozás az önéletrajz, referencialevél és végzettséget igazoló iratok birtokában elkészíti az érintett számára a pályázati anyagot: német nyelvű kísérőlevél, német nyelvű önéletrajz, referencialevél,
d. a Vállalkozás a pályázati anyagot a közös email fiókba feltölti,
e. az Érintett a Vállalkozás email címére megküldött jóváhagyó viszontválaszát követően a Vállalkozás megkezdi a közös email címről a pályáztatást, azaz a pályázati anyag lehetséges Munkáltatók részére történő megküldését sikeres állásbetöltés, munkaszerződés megkötése céljából az Érintett és a Munkáltató között.
f. tekintettel arra, hogy a pályáztatás közös email címről valósul meg annak megkezdéséről az Érintett külön értesítést nem kap, azt a közös email fiókba belépve nyomon követheti,
g. A megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
h. Sikeres pályáztatás esetén, munkavállaló lehetséges alkalmazása esetén a felek erről értesítést a közös email címen kapnak.

7. Adatkezelés időtartama: regisztrációt követő két évig kivéve az érintett kérésére törlésig.
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuális a pályázati anyag összeállítása és feltöltése - automatikus annak kiküldése.
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
10.Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre leendő Munkáltatóknak, német nyelvterületen lévő szállodák, éttermek részére. Adatfeldolgozónak: tárhely szolgáltatónak és email küldő szolgáltatónak.
12.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
13.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
14.A pályázati anyag tekintetében a Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a szükséges adatokat a pályázati anyag összeállításához nem szolgáltatja, úgy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

VII.)3.) Elektronikus megrendelése nyelvi felkészítésnek, oktatási jegyzetnek

1. A Vállalkozás lehetővé teszi az érintett számára, hogy a www.jobhotel.hu weboldalán keresztül egy vagy több terméket, és/vagy szolgáltatást ( nyelvtanfolyamot, segédanyagot, jegyzetet könyvet ) rendeljen meg. Ezen esetben ezen kiegészítő szolgáltatást kizárólag az EV. nyújtja, míg a munkaerő közvetítést kizárólag a Vállalkozás, így kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a Vállalkozás és az EV. közös adatkezelést valósítanak meg. Ennek megfelelően kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a regisztráció során és jelen esetben közös adatkezelés valósul meg.

2. A megrendelés során biztosított adatok szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Vállalkozás weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

4. A kezelt adatok köre és célja: név*-azonosítás, e-mail cím*-kapcsolattartás, postacím- jegyzet, számla megküldése, fizetési mód-számlázáshoz szükséges adat, számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*-számlázáshoz szükséges adat.
A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja: elektronikus úton a megrendelt termék ( oktatási jegyzet ), szolgáltatás ( német nyelvi felkészítés ) érintettek számára való biztosítása, érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, számlázás valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett az adott weboldal egy meghatározott felületén keresztül elvégzi regisztrációját, amely során meghatározott adatait (kattintással) eljuttatja a Vállalkozás oldalára.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. A Vállalkozás számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikus válaszüzenetben jelzi a sikeres regisztráció megtörténtét. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
d. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
e. Az EV. az érintett által megadott email címre saját email címéről számlázó program segítségével ( számlázz.hu ) megküldi a díjbekérőt.
f. Érintett a számla kiegyenlítését követően elektronikus úton megkapja a nyelvi felkészítési jegyzetet valamint a nyelvi felkészítés oktatást végző tanár skype elérhetőségét. Az EV. az érintett által megadott email címre saját email címéről számlázó program segítségével ( számlázz.hu ) megküldi a számlát.
7. Adatkezelés időtartama: a regisztrációt követően két évig, mivel a jegyzetek biztosítása, illetve az oktatás teljesítését követően lehetséges további jegyzetek, további oktatás megrendelése, azzal, hogy törlés bármikor kérhető, továbbá azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Vállalkozás a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

10.Adatközlés: közös adatkezelés az EV. és Vállalkozás között.

11.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.

12.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

13.A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem, nem megfelelően szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja

VIII. A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁRA LÁTOGATÓK ADATAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS (1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

IX. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek, ügyfelek személyes adatainak kezelését ellátja az önkéntes hozzájáruláson kívül a szerződéses jogviszony (ÁSZF szerint ) alapján - valamint a munkavállalót kereső Munkáltatóknak ( természetes személyek vagy jogi személyek kapcsolattartóinak ) a Vállalkozás számára jelezett munkaerőigény esetén személyes adatainak kezelését külön szerződéskötés, illetve jogos érdek alapján. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, illetve jogi személyek kapcsolattartói akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve valamint a ügyfelek esetében a pályázati anyagban található személyes adatok lásd. VII.)2.)A.) pont alatt.
(6) Az adatkezelés időtartama a munkavállalót kereső Munkáltatók ( természetes személyek vagy jogi személyek kapcsolattartói) esetében a Munkavállaló elhelyezkedését követően 5 év ( számlák, bizonylatok esetében 8 év ), míg ügyfelek esetében lásd a részletes szabályokat ( VII. pont alatt ).

X. ADATKEZELÉS banki utalások esetén
1. A Vállalkozás és EV. lehetővé teszi, hogy érintett termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, továbbá Vállalkozás és EV. a Munkavállalói munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizetheti meg, valamint harmadik felek részéről vagy felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teljesítheti. Regisztrációt követően kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a Vállalkozás és EV. közös adatkezelése valósul meg.
2. Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, a Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és megállapodás alapján kötelező.
3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkavállaló és minden harmadik fél, aki felé a Vállalkozás/EV által kezdeményezett átutalás történik.
4. A kezelt adatok köre és célja számlabirtokos neve* azonosítás bankszámla száma* azonosítás közlemény azonosítás összeg* azonosítás
5. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.
6. Az üzleti titok megőrzése érdekében Vállalkozás/EV minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatokról kizárólag az tudjon, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
7. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Vállalkozás a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján minimum 8 év.
8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység az alábbi:
a. Az Érintett részére és az Érintett a banki átutalást az általa választott módon és csatorna igénybevételével teszi meg.
b. Érintett a banki átutalás megtörténtével a Vállalkozás/EV számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően a Vállalkozás/EV bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
c. A Vállalkozás/EV részéről történő banki átutalás esetén a Vállalkozás/EV a számlák és bizonylatok alapján meghatározza az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd a Vállalkozás/EV a banki átutalást végrehajtja.
d. A Vállalkozás/EV a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalások történnek, ellenőrzi.
e. A banki átutalás adatait a Vállalkozás/EV adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan manuálisan, automatizáltan történik.
10.Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
11.Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre (bank)
12.Adatfeldolgozás:könyvelő, számlázz.hu részéről.
13.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
14.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
15.A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban a Vállalkozás/EV felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat a Vállalkozás/EV számára nem szolgáltatja, úgy a Vállalkozás/EV a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

XI. ALKALMAZOTAKKAL, MEGBÍZOTAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
1. A Vállalkozás/EV a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat rögzíteni és adatokat átadni a Nemzeti Adó és Vámhivatal ( NAV ) részére biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.
2. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás a NAV felé, így az adatok felvétele, az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Vállalkozással vagy az EV-vel munkaviszonyt, vagy egyéb ( MEGBÍZÁSI ) jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban a Vállalkozásnak/ Ev-nek bejelentési kötelezettsége van.
4. Az állami adó- és vámhatóság felé megküldött/kezelt adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.
5. Megbízási jogviszony esetén a fentieken túl kezelt adat:a bruttó megbízási díj,a nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye, ideje.
6. A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása esetén jogviszony nem létesíthető. A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.
7. Az adatkezelés célja a jogi kötelezettségek teljesítése.
8. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl a Vállalkozás/EV az alábbi adatokat kezeli az meghatározott célból: érintett telefonszáma és email címe kapcsolattartási célból.
9. A 8. pontban rögzített adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a jogos érdek, amelynek CÉLJA, hogy a Vállalkozás/EV az érintettel kapcsolatban léphessen a konkrét jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.
10.A Vállalkozás/EV az adatokat a Munkavállaló jogviszonyának megszűnésének naptári éve végétől számított 5 évig őrzi és nyilvántartja azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat nem lehet leselejtezni.
11.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Vállalkozás/EV az érintettet tájékoztatja, hogy a NAV felé, jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
b. Amennyiben érintett nem veszi tudomásul a törvényi kötelezettségek teljesítését, ahhoz nem járul hozzá, akkor vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
c. A tudomásulvételt követően a jövőbeni Munkavállaló, mint érintett munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít a Vállalkozással megfelelő szerződés kötésével, amelyet Vállalkozás megőriz.
d. Vállalkozás/EV a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes NAV-nak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, az adatokat átadja.
12.A Vállalkozás/EV által történő, a Vállalkozás/EV Munkavállalóival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó, illetve azon Munkavállaló(k) kezelje/kezeljék, aki(k)nek munkakörükből adódóan az általuk végzendő műveletek végzése során az adatkezelés elengedhetetlen szükséges. Más Munkavállalók, akik feladatuk ellátásához Munkavállalók adatainak kezelése nem szükséges azok ezen adatokat nem ismerhetik meg.
13.Munkavállalók jelen Adatkezelési Tájékoztatót, esetlegesen az ezzel kapcsolatos utasításokat a jogviszonyuk kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.
14.Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
15.Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
16.Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve.
17.Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön mellékletben.
18.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

XII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás/EV személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás/EV az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
(3) A Vállalkozás/EV az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A Vállalkozás/EV az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

XIII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
(2) A Vállalkozás/EV kinyilatkozza, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.
(4) A Vállalkozás/EV kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(5) A Vállalkozás/EV az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

XIV. FOGALOMAK
1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. "álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. "nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. "vállalkozás": gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Pécs, 2019. május 18.Kérjük, figyelmesen olvasd el a Hozzájáruló nyilatkozatainkat és fogadd el őket a sárgával jelölt helyeken!
Hozzájáruló nyilatkozat Alulírott mint érintett a jelen nyilatkozat aláírásával/kipipálásával az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom az alább rögzített célra az alább felsorolt saját személyes adataim kezeléséhez és továbbításához Illés László Istvánné ev., mint Vállalkozás valamint kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén Illés Gergő ev, mint EV. adatkezelők számára.

Az adattovábbításhoz a hozzájárulásomat Európai Unión belüli potenciális Munkáltatók részére munkaviszony létesítése, kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén nyelvi felkészítés és oktatási jegyzet megrendelése céljából adom meg.

Adatkezelő: Illés László Istvánné ev.
( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.,
nyilvántartási szám: 50625897,
adószám: 75058153-1-34 ),
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016
info@jobhotel.hu )továbbiakban Vállalkozás
és Illés Gergő egyéni vállalkozás
(Adószám: 66193593-1-22
Székhely: 7633 Pécs, Magyar Lajos u 7/B 4/16
E-mail cím: nemet@jobhotel.hu
Telefon: +36 30 421 1022) - továbbiakban EV
Tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja lehet:
1.Jogi és szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve szerződés előkészítése: GDPR 6.cikk (1)
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; pl. az ÁSZF-alapján és
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
pl.Mt-ből, illetve az adott ország Munka törvénykönyvéből, illetve adójogszabályokból eredő kötelezettségek, így a Munkáltató és álláspályázó megállapodása esetén a munkaszerződés előkészítéséhez szükségesek olyan személyes adatok, melyek vonatkozásában a munkaviszony létrejöttekor a Munkáltatót a hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség, jogszabály alapján fennálló munkabérfizetési kötelezettség terhel.
d.) Jogos érdek: GDPR 6.cikk (1)f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. pl.: kapcsolattartási adatok érdekmérlegelési teszt alapján

További tájékoztatás: Az álláspályázó az önéletrajzában megadhat olyan adatokat, melyek ismeretéhez, kezeléshez a Munkáltatónak nem fűződik jogos érdeke, illetve a jogos érdek és az érintett jogai mérlegelésénél nem érvényesülnek a szükségesség és arányosság elvei valamint kezelését jogszabály sem kívánja meg és külön és az érintett kifejezett hozzájárulást sem adott azok kezeléséhez.

Ebben az esetben -az általános önkéntes adatszolgáltatás ellenére- az álláspályázótól külön hozzájárulást kell kérni a hozzájárulással konkrétan nem érintett adatok tekintetében, és tájékoztatni kell jogairól.

Az adatkezelő az adatkezelést a munkakör betöltéséhez szükséges adatok vonatkozásában jogos érdek alapján is végezheti.

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
- az érintett jogai: személyiségi jogainak, magánszféra védelme
- jogos érdek: munkakör betöltéséhez, a Munkavállaló kiválasztásához szükséges adatok megismerése
- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vétele
- az érintettek tájékoztatása jelen, illetve Adatkezelési tájékoztató álláspályázó részére történő megismerhetővé tételével,
Az érintett adatok tárolásának időtartama: regisztrációt követő 2 év azzal, hogy az érintett bármikor kérheti adatai törlését.

e.) Önkéntes hozzájárulás
GDPR 6.cikk
Hozzájárulás: (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Az Adatkezelő által kezelt és általa a leendő Munkáltatók felé továbbítandó adatok:
- kapcsolattartáshoz: név, telefonszám,mobilszám, e-mail cím továbbá
- Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban, így pl. végzettség, szakmai gyakorlat, befejezett iskolák-tanulmányok, munkakör, munkatapasztalat életkor, nyelvtudás szintje, vezetői engedély, születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve.

- A Munkáltató által nem kért, az állásra pályázó által közölt személyes adatok (pl. önéletrajzban: faji, vallási, politikai nézet, nemi identitás stb…) megküldése tilos és nem szükséges!

Az adatkezelés célja:
- Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére adattovábbítás munkaviszony létrehozása céljából.

Adattovábbítás:
- a pályázati anyagot EU-ban bejegyzett szolgáltató ( feldolgozó ) - lásd adatfeldolgozói nyilvántartásban - automatikusan küldi ki a Címzettek részére
- külföldre történik - külön adattovábbítási nyilvántartás - szerint EU. tagállami szállodákkal és éttermekkel munkaviszony létrehozásának céljával,
- a pályázó adatait megismeri a pályázott munkakörhöz tartozó vezető, illetve felelős munkavállaló.
A személyes adatokhoz kapcsolódóan az alábbi jogokról megkaptam a tájékoztatást:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Adatkezelő a fenti, illetve a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását Adatkezelő honlapján jelölőnégyzet/ek kipipálásával adja meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók valamint a leendő Munkáltatók. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye és a szerver fizikai helye, ami eltérhet a társaság székhelyétől, illetve adatfeldolgozás helye.

A fenti tájékoztatás alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem: I. Jelen nyilatkozat aláírásával/hozzájáruló ikon megjelelésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárulok, hogy Adatkezelő kapcsolattartási céllal nevem, édesanyám neve, telefonszámom,mobilszámom, email címem, valamint közös emailünk felhasználónevét, jelszavát továbbá végzettségem, szakmai gyakorlatom, vezetői engedélyem létezésére, befejezett iskoláim-tanulmányaim, munkaköröm, munkatapasztalatom, életkorom ( születési időpontom, helyem ), nyelvtudásom szintjére vonatkozó általam megadott adatokat, információkat, arcképem fotóját, referencialevelem valamint az általam megküldött önéletrajzot kezelje, illetve - közös emailünk felhasználónevének és jelszavának kivételével - az Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére továbbítása munkaviszony létrehozása céljából.

Hozzájárulok, hogy pályázati anyagom: önéletrajzom, magyar és idegen nyelven, referencialevelem és a rám vonatkozó kísérő levéllel a Vállalkozás tárolja, kezelje és - az adatfeldolgozói nyilvántartásban megjelölt EU-ban bejegyzett szolgáltató segítségével - az Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére továbbítása munkaviszony létrehozása céljából.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: két évig mivel ha az állásbetöltés sikeres, de később megismerve még sem elfogadható a munkakör vagy munkáltatói idő előtti felmondás esetén újabb álláskeresés indokolt vagy meglévő munkaviszony mellett kedvezőbb állás megszerzése esetén ismételt regisztráció elkerülése céljából szükséges.

Tudomásom van arról, hogy hozzájárulásom bármikor visszavonhatom.II. Továbbá kiegészítő szolgáltatás megrendelése ( oktatási jegyzet, nyelvi felkészítés ) esetén:
Hozzájárulok, hogy regisztrációm során megadott adataimat valamint számlázáshoz szükséges adataimat a Vállalkozás az EV. részére továbbítsa, illetve az EV. azokat kezelje tekintettel a közös adatkezelésre a kiegészítő szolgáltatás teljesítése céljából.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: két évig, mivel szükségeses lehet a nyelvi felkészítés többszöri ismételt elvégzése vagy jegyzetek újbóli beszerzése.

Tudomásom van arról, hogy hozzájárulásom bármikor visszavonhatom.

regisztrálok a Job Hotel free csomagra
x
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák a Illés László Istvánné ev. ( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34 ), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.jobhotel.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre. A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban "Jelentkező", "Megrendelő", vagy "Ügyfél") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató weboldal megnevezése: www.jobhotel.hu
A szolgáltató neve: Illés László Istvánné ev.
A szolgáltató székhelye: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., Nyilvántartási szám: 50625897
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016, Adószám: 75058153-1-34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jobhotel.hu
Telefonszáma: +36 30 820 2988
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési szabályok:
A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88463/2015.
Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.
A szerződés nyelve: magyar


1. Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2018.03.01-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy az Illés László Istvánné ev. birtokolja a fent említett információkat. A www.jobhotel.hu oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalunkon igénybevett szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk megrendelés esetén a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK,
2.1 A jelen szerződés alapján a Megrendelő a Szolgáltató által működtetett www.jobhotel.hu weboldalon található Job Hotel Free megnevezésű csomagot megrendeli. A szolgáltató kötelessége, hogy a megrendelt csomagot szolgáltassa. Megrendelők csak és kizárólag azon nagykorú személyek lehetnek, akik legalább alapszinten beszélnek angolul vagy németül és amelyről a Szolgáltató által kijelölt munkatársa meggyőződött. Visszautasítás esetén ajánljuk a "Német nyelv-csomag" megtekintését. Job Hotel Free csomag esetén fizetési kötelezettség nem áll fenn! A megrendelő hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés kapcsán megadott személyes adatait jelen megrendelés céljából a szolgáltató megismerje, kezelje és a szolgáltatás során ausztriai, németországi, svájci hotelekkel, munkáltatókkal megismertesse. A szolgáltató a megrendelt Job Hotel Free csomag szolgáltatása során a szolgáltatóval szerződött partner cégek folyamatosan jelzik új munkaerő igényüket. A munkáltatók megjelölik, hogy mi az elvárásuk az álláskeresővel szemben, illetve részletes leírást adnak a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatosan. A munkáltató igényeit szem előtt tartva a szolgáltató beajánlja a megfelelőnek vélt jelentkezőket, majd ezt követően a munkáltatók felveszik a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) azokkal a jelentkezőkkel, akiknek tudnak ajánlatot kínálni.
2.2 A szolgáltatás igényléséhez Job Hotel Free csomag regisztrációját ki kell kitölteni, valamint a pályázati anyagot (fényképes önéletrajz, referencia, bizonyítvány) az info@jobhotel.hu e-mail címre kell elküldeni, a Szolgáltató az Ügyfélnek küld egy visszaigazoló e-mailt. Ezt követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel egy virtuális találkozó céljából a https://www.skype.com/en/ videócsevegőn vagy telefonos beszélgetésen keresztül.
2.3. A virtuális találkozó tárgyát az Ügyfél által az önéletrajzában megadott információk ellenőrzése, az Ügyfél nyelvtudásának felmérése, valamint az Ügyfél részletes tájékoztatása a Szolgáltatóval történő együttműködés módjáról, a létrejövő szerződéses viszonyok rendszerének ismertetése, esetenként egy konkrét Hotelben végzett tevékenységre szóló ajánlat képezik, amennyiben ilyen az Ügyféllel történő személyes találkozás idején ismert.
2.4. A megrendeléssel ingyenes Szerződés jön létre a Szolgáltatóval, melynek alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Hotelekkel és egyéb szálláshelyekkel történő kapcsolatfelvételre irányuló tevékenységet fejtsen ki, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson ezen tevékenységgel kapcsolatban.
A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a munkavállalók részére ingyenesen biztosítja a Job Hotel Free csomag munkaközvetítési szolgáltatását.

III. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG
3.1. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében felelősséget vállal, hogy a Megrendelő pályázati anyagát sikeresen eljuttassa ausztriai, németországi, svájci hoteleknek, vendéglátóegységeknek (munkáltatóknak).
3.2.A Szolgáltató a szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:
- az Ügyfél által megadott adatok a valóságtartalmáért, a hibás és téves adatokért;
- a szolgáltatás során az Ügyfélnek érkező levelek tartalmáért;
a szolgáltatás során Ügyfélnek érkező levelek megválaszolásának elmaradásáért, annak következményéért, az Ügyfél sikeres munkába állásáért.
- Semmilyen felelősséget nem vállal az Üzemeltető a szolgáltatást követően az Ügyfél és a vele kapcsolatba lépő harmadik fél között felmerülő vitás helyzetekért, vagyoni és nem vagyoni jellegű károkért. Nem vállal felelősséget a köztük létrejövő szerződés tartamáért, a munkáltató és munkavállaló közti viszonyrendszerért, szerződésükért. A munkáltatók közvetlenül az Ügyféllel kötnek szerződést annak tartamára, mikéntjére az Üzemeltetőnek semmilyen ráhatása, így felelőssége sincs.
3.3. A Szolgáltató a propagáció/ajánlás megtételéért felel, az Ügyfél és a Vele kapcsolatba lépő harmadik fél (hotelek, vendéglátóegységek) kapcsolati viszonyának alakulása az Ügyfél felelőssége.
3.4. A Megrendelő saját maga végzi el a beérkező levelekre a válaszadást, telefonos kapcsolatfelvételt és a megrendelő felelős azok sikeres kimenetelért. A szolgáltató az esetleges sikertelenségekért nem felel, nem vonható felelősségre a Szolgáltató a Megrendelő és a Munkáltató közti mindennemű nézeteltéréssel, jogvitájukkal kapcsolatosan, illetve bármelyik felet ért ( Munkáltató-Megrendelő ) eseményekből eredő károkért, sérelemdíjért.
3.5. Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a leendő munkahely nemtetszése, annak nem megfelelő volta miatt beperelje a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérjen vagy követeljen.
3.6. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy lemond azon jogáról, hogy a Szolgáltatót beperelje vagy bármilyen más módon követeléssel lépjen fel, ha a szolgáltatás során leendő munkahelyen vagy az oda-vissza tartó úton, sérülés vagy bármilyen vagyoni-nem vagyoni kár, személyiségi jogsértés érné. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót felelősség ezért sem terheli.

IV. SZOLGÁLTATÁS megszűnése, záró rendelkezések
4.1. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. Ügyfél elhelyezkedésével)
felek közös megegyezésével;
felmondással;
Bármelyik fél jogosult indokolás nélkül bármikor a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A jelentkezési anyag beajánlása automatikusan megszűnik a megrendelő munkába állását követő 3. naptári napon. A megrendelő kötelessége jelezni a szolgáltatónak annak megtörténtét. Bejelentés hiánya esetén a Szolgáltató kárigényt érvényesíthet. A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 2001. évi CVIII. törvény ( az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ) rendelkezései a Megrendelőre vonatkoznak. A jobhotel.hu weboldalra történő regisztráció törlését a Szolgáltatónál írásban, az info@jobhotel.hu e-mail címen lehet kérni, amely kérést a Szolgáltató 3 munkanapon belül teljesít. A regisztráció törlésének kérelme Megrendelői felmondásnak minősül.
4.2. A Megrendelő a szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés minden pontját megértette, megismerte, és magára nézve kötelező erővel elfogadja.
4.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.
4.4.Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
4.5.A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő vagy Jelentkező javára eltérjen.
4.7. Felek megállapodnak, hogy hatályos közlésnek ismerik el az emailes/elektronikus közlést, amennyiben az Szolgáltató részére az info@jobhotel.hu email címre, míg a Megrendelő részére a számára a regisztráció során létrehozott email címre történik.

Balatonszárszó, 2018.02.28.Adatvédelmi nyilatkozat
1. BEVEZETÉS
Az Illés László Istvánné ev. ( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9., nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34 ),( továbbiakban "Szolgáltató", vagy "Adatkezelő"), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.jobhotel.hu weboldalon. Illés László Istvánné ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére. Az Illés László Istvánné ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény - Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:
A szolgáltató weboldalának megnevezése: www.jobhotel.hu
A szolgáltató neve: Illés László Istvánné ev.
A szolgáltató székhelye: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.,
Nyilvántartási szám: 50625897, adószám: 75058153-1-34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jobhotel.hu
Telefonszáma: +36 30 820 2988
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88463/2015.

2. DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME
Illés László Istvánné ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Beajánlás
Az adatkezelés célja: ügyfél önéletrajzát és pályázati anyagának küldése az érdeklődő munkáltatók részére, tájékoztatás az érintett ügyfél képzettségéről, nyelvtudásáról, szakmai tapasztalatairól. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, nyelvtudás szintje, preferált nyelvterület, ország, közös pályázat esetén a másik személy azonos adatai. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

5. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.
A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

6.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni. A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra az Adatkezelő egyedi vagy általános jelleggel válaszolhasson. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott vagy az űrlap által bekért adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje. A felhasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje.
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Illés László Istvánné ev. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: http://www.naih.hu

made by Marketing Soul Kft.
A JobHotel csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a JobHotel Csapata