Job HOTEL + csomag
Nemecká jazyková príprava
Predkladanie ponúk hoci aj 15.000 hotelom
Poznámky k prijatiu pracovného miesta v zahraničí
Nemecká jazyková príprava
10-hodinová skupinová jazyková príprava cez Skype, ktorej cieľom je, aby ste pri uchádzaní sa o pracovné miesto, respektíve pri vybavovaní ďalších záležitostí, ktoré s tým súvisia, boli sebaistejší. Jazykové cvičenia vedie kvalifikovaný lektor nemeckého jazyka, pred Vašim nástupom do zamestnania, aby ste sa Vy potom už mohli účinne a sebaisto pustiť do svojho čerstvo získaného zahraničného zamestnania.

Tematické okruhy prípravy:

 • Základy nemeckého jazyka: pozdravy, predstavenie sa, základy každodennej komunikácie
 • Nevyhnutne potrebné základné výrazy podľa jednotlivých pracovných okruhov, často sa vyskytujúce pokyny a rozhovory
 • Nácviky niektorých situácií: interview, príchod na recepciu, ohlásenie adresy bydliska, založenie bankovej karty, telefonické služby a nahrávanie na internet, žiadosť o pracovné voľno, podanie výpovede
Predkladanie ponúk hoci aj 15.000 hotelom
Jednou z najväčších predností služieb HOTELA Job je, že nie je potrebné deň čo deň prehľadávať internetové stránky s ponukami zamestnaní, ale že zamestnávatelia vyhľadajú priamo Vás svojimi ponukami, čím ušetríte čas, a samozrejme aj finančné náklady spojené s hľadaním zamestnania.

 • Tím Hotela Job vytvorí pre Vás materiály pre prihlásenie, ktorý obsahuje životopis v nemeckom jazyku, sprievodný list, respektíve (ak je to možné) referenčný list, osvedčenie.
 • Pomocou externého softvéru emailového servera doručíme Vaše osobné prihlasovacie údaje hoci aj 15 000 rakúskym, nemeckým a švajčiarskym hotelom.
 • Počas prihlasovacieho obdobia môžete na emailovú adresu vytvorenú priamo pre Vás dostať hoci aj niekoľko stoviek osobných ponúk na zamestnanie.
 • Zaväzujeme sa, že budeme s Vami ako uchádzačom o zamestnanie v stálom kontakte, že v prípade prijatia ponuky Vám poradíme pri vyžiadaní potvrdenia predbežnej/písomnej zmluvy, v záujme minimalizácie často spomínaných neúspechov pri hľadaní zamestnania.

V prípade prijatia ponuky na zamestnanie budete mať bezprostredný prístup ku všetkým informáciám (názov, adresa, webová stránka) Vášho budúceho zamestnávateľa, respektíve si budete môcť ľubovoľne vyberať z došlých ponúk.
Poznámky k prijatiu pracovného miesta v zahraničí
Odovzdáme Vám poznámky vypracované HOTELOM Job,
ktoré obsahujú dôležité informácie potrebné pri prijatí pracovného miesta v zahraničí.

Obsah poznámok:

 • Čo, kde, ako – odchádzam pracovať do zahraničia (nahlásenie zamestnania v zahraničí)
 • Nahlasovacia povinnosť v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku
 • Pracovná zmluva
 • Založenie bankového účtu v zahraničí
 • Maďarská ŠPZ-ka v zahraničí
 • Informácie o verejnej hromadnej doprave
 • Slová výrazy, pokyny, dialógy potrebné pri profesiách čašník, domovník, pomocný kuchár, chyžná
 • Ďalšie základné zvraty a situácie
50.000 HUF /človek
objednávam
100.000 HUF
75.000 HUF / 2 človek
objednávam
made by Marketing Soul Kft.
A JobHotel csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a JobHotel Csapata