Pályáztatás, több mint 15.000 hotelnek!

Csapatunk tisztában van a jelenlegi munkanélküliség helyzetével, azzal hogy egy sikeres elhelyezkedés mennyire idő- és költségigényes. Egyetlen álláshelyért több száz munkakeresővel kell harcba szállni, így gyakori, hogy a munkáltatók nem is válaszolnak a sikertelen pályázóknak.

A Job HOTEL azért jött létre, hogy minél több embernek segítsen céljai elérésében. Elvégre az Ön sikere a Job HOTEL sikere is. Kiemelt célunk, hogy Ön költséghatékonyan, kényelmesen, rövid időn belül felvételt nyerjen ausztriai / németországi / svájci munkáltatónál, az itthoni átlagfizetések többszöröséért.

Szolgáltatásunkkal elérjük, hogy a leendő Munkaadója keresse fel a személyre szóló állásajánlatával és ne Ön böngéssze az állásokat saját költségét és idejét vesztegetve. Sőt, szolgáltatásunkat “Siker Garanciával” szállítjuk, így biztosra mehet. Ne habozzon, görgessen lejjebb és tekintse meg csomagajánlatainkat.Job HOTEL + csomag megrendelése

Az Ön neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Címe:
Mely pozíciók érdekli:

Német nyelvtudás szintje:
Mely országokba kéri a pályáztatást?
Végösszeg: 50.000 HUF

megrendelem a Job Hotel + csomagot
x
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Jobhotel s.r.o., Cg.: 51036461, Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Szlovákia, a Nyitrai Járási Bíróság Cégjegyzékének sro szakaszába 43787/N szám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: „Üzemeltető“ vagy a „JOBHOTEL vállalat“), a www.jobhotel.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal“) üzemetetője és a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások szolgáltatója.
2. Az Üzemeltető adja ki a JOBHOTEL vállalat jelen Általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF“), melyek az Üzemeltető és a harmadik felek jogait és kötelezettségeit szabályozzák az Üzemeltető szolgáltatásnyújtására és ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozóan. Az ÁSZF az Üzemeltetővel kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezi, és a Szolgáltatások minden felhasználója számára kötelező érvényű.
3. Az alábbi kifejezések az ÁSZF valamint az Üzemeltető és az Ügyfél illetve az Ügyfél közötti jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése vonatkozásában a következő értelemmel bírnak:
Ügyfél olyan természetes személy, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi azzal a céllal, hogy megfelelő munkalehetőséget találjon.
Szolgáltatások azon termékeket képezik, melyeket az Üzemeltető az Ügyfeleknek, valamint az Ügyfeleknek nyújt, mégpedig elsősorban a weboldalon keresztül.
Virtuális találkozó az Üzemeltető és az Ügyfél közötti, a Skype szolgáltatáson https://www.skype.com/en/ keresztül létrejövő találkozót jelenti.


II. AZ ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

1. Az Ügyfél olyan természetes személy, aki az Ügyfél személyeknek nyújtott Szolgáltatások segítségével álláskeresését propagálja különböző online-technikai propagáció felhasználásával. Az Üzemeltető Szolgáltatásait díj ellenében nyújtja az Ügyfélnek, és ezen Szolgáltatások a munkalehetőségek weboldalon keresztül történő keresésében nyújtanak segítséget. Ahhoz, hogy az Ügyfélek igénybe vehessék a Szolgáltatásnyújtást, el kell küldeniük Önéletrajzukat és egy kísérő levelet a Jobhotel e-mail címére. Az Ügyfél bármikor visszaléphet a szolgáltatás igénybe vételétől, amennyiben küld egy e-mail üzenetet az Üzemeltetőnek, melyben kifejezi a megrendelt szolgáltatások törlésére irányuló szándékát.
2. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások főként a hotelekben és vendéglátóegységekben való álláskeresés propagálásra / továbbításra irányulnak:
a. Az Ügyfélnek jogában áll válaszolni az esetleges jövőbeli munkáltatók Állásajánlataira.
b. Az Ügyfél számára létrehozzuk német nyelvre lefordított Önéletrajzát és kísérőlevelét, ami által az Üzemeltető könnyebben tud találni számára megfelelő Állásajánlatot.
c. Az Ügyfél részt vehet nyelvi felkészítésen is német nyelvből a virtuális találkozón, ill. az oktatási videón keresztül.
3. Minden ajánlat és válasz a leendő munkáltatótól az álláskeresőhöz érkezik. Az említett Szolgáltatás nem tartozik a munkaerő közvetítés és kölcsönzés tevékenység közé.

III. cikk A SZERZŐDÉSES VISZONY LÉTREJÖTTE

1. Miután az Ügyfél elküldi megrendelését a www.jobhotel.hu weboldalra, az Üzemeltető az Ügyfélnek küld egy visszaigazoló e-mailt a szolgáltatásnyújtásokért kiállított számlával együtt. A számla kifizetése után az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel egy virtuális találkozó céljából a https://www.skype.com/en/ videocsevegőn vagy telefonos beszélgetésen keresztül.
2. A virtuális találkozó tárgyát az Ügyfél által az Önéletrajzában megadott információk ellenőrzése, az Ügyfél nyelvtudásának felmérése, az Ügyfél 10 órára terjedő nyelvoktatása, valamint az Ügyfél részletes tájékoztatása az Üzemeltetővel történő együttműködés módjáról, a létrejövő szerződéses viszonyok rendszerének ismertetése, esetenként egy konkrét Hotelben végzett tevékenységre szóló ajánlat képezik, amennyiben ilyen az Ügyféllel történő személyes találkozás idején ismert.
3. A számla kifizetése után Szerződés jön létre az Üzemeltetővel, melynek alapján az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Hotelekkel és egyéb szálláshelyekkel történő kapcsolatfelvételre irányuló tevékenységet fejtsen ki, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson ezen tevékenységgel kapcsolatban.
4. Ezen szerződéses viszonyok létrejötte után a Jobhotel minden ügyfél számára létrehoz egy e-mail fiókot, melyhez a Jobhotelnek és az Ügyfélnek van hozzáférése. Erről az e-mail címről lesz szétküldve a kísérőlevél és az Önéletrajz, és erre az e-mail címre érkeznek majd be a hotelek ajánlatai.
5. Az Üzemeltető által történő szolgáltatásnyújtás akkor fejeződik be, ha erre az e-mail címre állásajánlat érkezik be a jövőbeli munkáltatótól.

IV. SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

Az Üzemeltető a szolgáltatás keretében felelősséget vállal, hogy - Az Ügyfél propagációs anyagát sikeresen eljuttassa ausztriai, németországi, svájci hoteleknek, vendéglátóegységeknek.

Az Üzemeltető a szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:
- az Ügyfél által megadott adatok a valóságtartalmáért, a hibás és téves adatokért;
- a szolgáltatás során az Ügyfélnek érkező levelek tartalmáért;
a szolgáltatás során Ügyfélnek érkező levelek megválaszolásának elmaradásáért, annak következményéért, az Ügyfél sikeres munkába állásáért. Az Üzemeltető a propagáció sikeres szolgáltatásáért felel, az Ügyfél és a Vele kapcsolatba lépő harmadik fél (hotelek, vendéglátóegységek) kapcsolati viszonyának alakulása az Ügyfél felelőssége. Semmilyen felelősséget nem vállal az Üzemeltető a szolgáltatást követően az Ügyfél és a vele kapcsolatba lépő harmadik fél között felmerülő vitás helyzetekért, vagyoni és nem vagyoni jellegű károkért.

V. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. Az Üzemeltető az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatások keretén belül nyilvántartást vezet a weboldalon megjelentetett vagy az Ügyfél számára létrehozott e-mail címre küldött Állásajánlatokra az Ügyfél által elküldött válaszokról (a továbbiakban: „Válasz“).
2. Az Ügyfelek által az e-mailre érkező vagy a weboldalon megjelenő Állásajánlatokra küldött válaszok olyan adatokat tartalmaznak, melyek a 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatályos szövegének (a továbbiakban: Személyes adatok védelméről szóló törvény) 4. cikke szerint személyes adatoknak minősülnek.
3. Az Állásajánlatra adott válasz előtt vagy annak elküldése által az Ügyfél kijelenti, hogy minden általa megadott adat valós.
4. Az Ügyfél profilja, illetve az Állásajánlatra adott Válasz főként az alábbi adatokat tartalmazhatja:
a. Családi név, utónév,
b. Nem,
c. Születési idő és hely,
d. Állampolgárság,
e. Kapcsolattartási adatok (e-mail cím vagy telefonszám),
f. A munkaterület vagy munkakör meghatározása, mely iránt érdeklődik,
g. A hely meghatározása, ahol munkát keres,
5. Az Önéletrajzban és/vagy a Válaszban feltüntetett további adatok kizárólag az érintett Ügyfél döntésétől függenek. Főként az alábbi adatokról van szó, melyek az Ügyfél Önéletrajzának részét képezik:
a. Legmagasabb végzettség,
b. Szakmunkás-bizonyítvány,
c. Munkatapasztalat, bizonyítványok,
d. Nyelvtudás és egyéb ismeretek.
5. Az Üzemeltető semmi esetre sem kérheti az Ügyfelet arra, hogy a Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. cikke által meghatározott különleges kategóriába eső adatokat adjon meg.
6. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül az Üzemeltető, valamint az Üzemeltető Ügyfele nem jogosult az Ügyfél adatainak feldolgozására.
7. Az e-mail címre küldött vagy a weboldalon megjelent Állásajánlatra adott válasz elküldése előtt az Ügyfél igazolható módon beleegyezését adja abba, hogy az Üzemeltető konkrét Ügyfele és az Üzemeltető feldolgozza a Válaszában feltüntetett adatokat. A beleegyezés korlátlan időre vonatkozik.
8. Az Üzemeltető az Ügyfél válaszaiban feltüntetett adatokat kizárólag az Ügyfélnek az álláskeresésben történő segítségnyújtás céljából dolgozza fel, mégpedig az Ügyfelek által megjelentetett Állásajánlatokra az Ügyfelek által adott Válaszok archiválása által.
9. Az Ügyfél bármikor kérhet igazolást arról, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e vagy sem, illetve arról, hogy milyen mértékben tartja nyilván ezen adatokat az Üzemeltető vagy az ügyfél. Az Ügyfélnek bármikor jogában áll kérelmezni az Üzemeltetőtől vagy az Ügyféltől azon adatok törlését, melyeket rá vonatkozóan az Üzemeltető vagy az Ügyfél nyilván tart.
10. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy ő és az általa meghatalmazott személyek, akik munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek az Ügyfél, a Szállító és/vagy a Szolgáltatás Megrendelőjének személyes adataival, titokban tartják ezeket az adatokat a Személyes adatok védelméről szóló törvény szerint, nem használják fel azokat személyes célokra, és nem teszik hozzáférhetővé/nem adják ki azokat harmadik feleknek az érintett személy beleegyezése nélkül. Jelen bekezdés rendelkezése nincs kihatással a vonatkozó jogszabályokból és/vagy az érintett szervek határozataiból kifolyó kötelezettségekre.
11. A weboldal használata során az Üzemeltető részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, az Ügyfél Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Üzemeltető nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
12. Ügyfél a Szolgáltatásra történő regisztrációval és propagációs anyagának elküldésével hozzájárul, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatást követően megismertesse pályáztatási anyagát (önéletrajz, bizonyítvány, referencialevél, kísérő levél) és az ezekben a dokumentumokban szereplő Ügyfél által megadott személyes adatait is a hotelekkel, vendéglátóegységekkel.
13. A harmadik felek (hotelek, vendéglátóegységek) az Ügyfél propagációs anyagát saját adatkezelési gyakorlatuknak megfelelően kezelik, erre a tevékenységre a Szolgáltatónak nincs ráhatása.
14. A 351/2011 számú, elektronikus kommunikációról szóló törvény hatályos szövegének 62. cikke szerint az Ügyfél beleegyezik abba, hogy elektronikus kapcsolattartási adatát az Üzemeltető és Ügyfelei direktmarketing célokra felhasználják az áruikra vagy szolgáltatásaikra vonatkozóan.

VI. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Az Ügyfél megrendelésének ellenértékét egyszerűen, bankkártyája segítségével is teljesítheti. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a SIMPLE biztonságos online fizetési rendszere segítségével azonnal teljesítse megrendelése árát. Kiemelkedő előnye, hogy nem kell utalással bajlódni, nincs utánvét költség. A bankkártyás fizetés EURO-ban történik.
Elfogadott bankkártyák:
• MasterCard (dombornyomott)
• Visa (dombornyomott)
• American Express (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott)
• Maestro

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ügyfél Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, úgy fizethet kártyájával rendszerünkben.

Üzemeltető semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ügyfél hitelkártya-információiról.

További információk a bankkártyás fizetésről
Rendszerünk részére a SIMPLE - OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfelet átirányítjuk a SIMPLE fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Üzemeltető a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 

Bankkártyás fizetés során a felhasználó elfogadja, hogy a(z) Üzemeltető felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Bővebb információt a Fizetési tájékoztatóban olvashat, amit ide kattintva érhető el.V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés által és jelen ÁSZF által létrejött viszonyukból esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban megegyezés útján rendezik.
2. Jelen ÁSZF módosítása és kiegészítése kizárólag írásban történhet, és az esetleges módosítások és kiegészítések hatálya az üzemeltető írásbeli nyilatkozatától függ.
3. Amennyiben jelen ÁSZF némely rendelkezése hatálytalan vagy érvénytelen, illetve hatálytalanná vagy érvénytelenné válik, ez nincs kihatással jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényére és hatályára.
4. Az Ügyfelek az Üzemeltetővel történő szerződések megkötésekor megerősítik beleegyezésüket az Üzemeltető jelen, érvényes ÁSZF-be. Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosításáról szóló írásbeli értesítési kötelezettség az üzemeltető weboldalán történő megjelentetés által teljesül.
Jelen Általános szerződési feltételek 2017. november 1. napján lépnek hatályba.

A JobHotel csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@jobhotel.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a JobHotel Csapata